رئیس مجلس در نامه ایی به رئیس جمهور درباره علت گرانی ۱۰۷ درصدی داروی وارداتی با وجود تخصیص دلار ۴.۵ هزار تومانی و واردات ۲۸ کالا با ارز ۲۸.۵ هزار تومانی انتقاد و سئوال کرد.