بورس کالا چیست؟

در سالهای اخیر محصولات متنوعی توسط شرکت های مختلف در بورس کالای ایران وارد شده و در آنجا مورد معامله قرار می گیرند. در این ویدیو با بورس کالای ایران و بازارها و محصولات مختلف آن آشنا می شویم.