آموزش تحلیل تکنیکال/ده دقیقه تکنیکال/فصل ۱_مقدماتی/۸

ده دقیقه تکنیکال (۸)

موضوع: خطوط حمایت و مقاومت / شناسایی روندها