آموزش تحلیل تکنیکال/ده دقیقه تکنیکال/فصل 1_مقدماتی/8

ده دقیقه تکنیکال (8)

موضوع: خطوط حمایت و مقاومت / شناسایی روندها