یک تحلیلگر بازار سرمایه گفت: چنان چه اخبار ضد و نقیض و حتی اگر اخبار مثبتی از سمت برجام مخابره شود با هزار اما و اگر پیش رو خواهد بود، بازار نیازمند خبر خوب و یا ورود نقدینگی مناسب است «مشاهده متن کامل خبر»