همزمانی افزایش نرخ ارز و نرخ تورم بر این شائبه دامن می‌زند که گویا افزایش نرخ ارز علت تورم است نه معلول آن. واقعیت چیست؟

افزایش نرخ ارز از لحاظ تئوریک معلول تورم است نه علت تورم و مطالعات میدانی هم بر همین واقعیت صحه می‌گذارد. اما بعضا همزمانی افزایش نرخ ارز و نرخ تورم بر این شائبه دامن می‌زند که گویا افزایش نرخ ارز علت تورم است نه معلول آن. اما واقعیت آن است که علت تورم نه افزایش نرخ ارز بلکه بی‌ارزش‌سازی پول با مکانیسم افزایش نقدینگی نامتناسب با فعالیت‌های اقتصادی است که پتانسیل افزایش نرخ ارز را نیز فراهم می‌کند هر چند که از ظهور آن در کوتاه‌مدت با دلارهای نفتی جلوگیری شود. واقعیت‌های تاریخی هم جز این به ما نمی‌گوید.

قسمت اول فصل جدید «علم و شبه‌علم» را پنجشنبه ۱۰ خردادماه در رسانه «فردای اقتصاد» ببینید.

مشاهده ویدئو

منبع خبر را اینجا ببینید