تاکید وزیر راه و شهر سازی بر تامین فولاد و سیمان طرح مسکن حمایتی دولت از بورس کالا ، تغییر مدیر عامل فولاد جنوب کاوه کیش ، روند کاهشی قیمت شمش فولاد در بوس کالا و تداوم رکود فصلی معاملات از اهم اخبار هفته گذشته بود که در برنامه اقتصاد بنگاه ها مطرح شد.

فردای اقتصاد : تاکید وزیر راه و شهر سازی بر تامین فولاد و سیمان طرح مسکن حمایتی دولت از بورس کالا ، تغییر مدیر عامل فولاد جنوب کاوه کیش ، روند کاهشی قیمت شمش فولاد در بوس کالا و تداوم رکود فصلی معاملات از اهم اخبار هفته گذشته بود .

همچنین در این قسمت از برنامه اقتصاد بنگاه ها عملکرد تولیدکنندگان زنجیره فولاد مورد بررسی قرار گرفته است. شرکت های بزرگ و با سابقه تولید کننده از میزان رشد کمتر و یا حتی کاهش تولید برخوردار بودند و تولیدکنندگانی رشد تولید را تجربه کردند.

مشاهده ویدئوی کامل

منبع خبر را اینجا ببینید