موجودی اتریوم صرافی ها به کمترین مقدار خود از سال ۲۰۱۶ یعنی ۱۲.۸ میلیون ETH رسید! به نظر شما اتریوم سقف تاریخی جدیدی ثبت خواهد کرد؟

فردای اقتصاد: در حال حاضر بیش یک میلیون بیت‌کوین تحت مدیریت ETF های بیت‌کوین در سراسر دنیاست! این مقدار بیش از ۵٪ درصد کل بیت‌کوین موجود است. بخش عمده این مقدار در اختیار سه ETF آمریکایی یعنی گری اسکیل، بلک راک و فیدیلیتی است که مجموعا ۷۳۴ هزار بیت‌کوین را مدیریت می‌کنند.
از سوی دیگر موجودی اتریوم صرافی ها به کمترین مقدار خود از سال ۲۰۱۶ یعنی ۱۲.۸ میلیون ETH رسید! به نظر شما اتریوم سقف تاریخی جدیدی ثبت خواهد کرد؟

مشاهده ویدئو

منبع خبر را اینجا ببینید