توماس پترسون استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد باور دارد آمریکا اولین کشور در تاریخ بود که ایده‌اش حکومت بر اساس رضایت شهروند بود نه دیکته‌های یک حاکم. این ایده‌ای بود که باعث شکل گیری پردوام ترین دموکراسی تاریخ شد. اکونومیست اما سوال جالبی مطرح می‌کند: آیا آمریکا در برابر دیکتاتوری مقاوم است؟

مشاهده کامل ویدئو

توماس پترسون استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد باور دارد آمریکا اولین کشور در تاریخ بود که ایده‌اش حکومت بر اساس رضایت شهروند بود نه دیکته‌های یک حاکم. این ایده‌ای بود که باعث شکل گیری پردوام ترین دموکراسی تاریخ شد. اکونومیست اما سوال جالبی مطرح می‌کند: آیا آمریکا در برابر دیکتاتوری مقاوم است؟

فردای اقتصاد: توماس پترسون استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد باور دارد آمریکا اولین کشور در تاریخ بود که ایده‌اش حکومت بر اساس رضایت شهروند بود نه دیکته‌های یک حاکم. این ایده‌ای بود که باعث شکل گیری پردوام ترین دموکراسی تاریخ شد. اکونومیست اما سوال جالبی مطرح می‌کند: آیا آمریکا در برابر دیکتاتوری مقاوم است؟

مانی بشرزاد در این بخش به نهادهایی که از آزادی محافظت می‌کنند می‌پردازد. نهادهایی به مانند حاکمیت قانون و بازار آزاد در کنار فرهنگ نوآوری و فردگرایی به آمریکا شکل داده است. ایده اساسی این نهادها در اعلامیه استقلال آمریکا محافظت از حقوق انسانی است: حق زندگی، آزادی و جست و جوی خوشبختی. برای تأمین این حقوق، دولت‌ها در میان مردان نهادینه می‌شوند و اختیارات عادلانه خود را از رضایت حاکمیت به دست می‌آورند. این تفکری است که به دموکراسی آمریکا شکل داد اما امروز با ریسک‌هایی مواجه است: اینکه مردم باور خود را به این نهادها از دست بدهند.

منبع خبر را اینجا ببینید