یکی از نکات مهم برای سهامداران موضوع طرح های توسعه ای یک شرکت است که می تواند بر روی تولید و سود یک شرکت به هر حال تاثیرگذار باشد. در سایت نبض بورس بنا داریم که به بررسی طرح توسعه شرکت ها و میزان پیشرفت فیزیکی آن ها و زمان وعده داده شده برای بهره برداری این طرح ها بپردازیم. در قسمت اول قصد داریم تا به بررسی طرح های توسعه ای نماد دبالک بپردازیم.

طرح های توسعه دبالک در چه مرحله ای است؟ | آیا در پایان اسفند این دو طرح به بهره برداری رسید؟

به گزارش نبض بورس، یکی از نکات مهم برای سهامداران موضوع طرح های توسعه ای یک شرکت است که می تواند بر روی تولید و سود یک شرکت به هر حال تاثیرگذار باشد. بعضا مشاهده شده است که طرح های توسعه ای در زمان های وعده داده شده به هر دلیلی به بهره برداری نمی رسند و این موضوع موجب می شود تا پیش بینی سهامداران درباره وضعیت شرکت با چالش های جدی رو به رو شود. از این رو تصمیم گرفتیم تا طرح های توسعه ای شرکت ها را با جزئیات در نبض بورس دنبال کنیم و در صورت خلف وعده پیگیر دلیل عدم انجام در زمان وعده داده شده باشیم.

این اولین قسمت از پرونده طرح های توسعه ای شرکت ها است که به طرح های توسعه ای شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک با نماد دبالک اختصاص یافته است.

دبالک در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ صورت‌های مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ را بر روی کدال قرار داده است. در گزارش تفسیری جدول زیر قرار دارد که برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه را تشریح کرده است.

طرح های توسعه دبالک در چه مرحله ای است؟ | آیا در پایان اسفند این دو طرح به بهره برداری رسید؟

دبالک همان گونه که ملاحظه می گردد پنج طرح توسعه داشته است که دو طرح آن یعنی پروژه تکمیل پلنت B و پروژه ترمیم حوضچه تصفیه پساب به بهره برداری رسیده است. منابع پروژه تکمیل پلنت B که بهره برداری آن موجب افزایش ظرفیت تولید می شده است از محل افزایش سرمایه و منابع پروژه ترمیم حوضچه تصفیه پساب نیز از منابع داخلی شرکت تامین شده است و تاثیر آن بهبود مدیریت پساب صنعتی بوده است.

اما سه طرح دیگر چقدر پیشرفت داشته اند؟

طراحی سایت هازاد: منابع مورد نیاز برای این طرح ۱۹۲ میلیون تومان برآورد شده است که از منابع داخلی تامین خواهد شد. تا ۳۰ آذرماه سال گذشته ۹۶ میلیون تومان هزینه شده است و این پروژه تا تاریخ مذکور ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. هزینه‌های برآوردی برای تکمیل طرح نیز ۹۶ میلیون تومان برآورد شده است. تاریخ پیش بینی شده برای بهره برداری از طرح ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ اعلام شده است.

تصفیه پساب سالن های تولیدی: منابع مورد نیاز برای این طرح ۷۸۸.۹ میلیون تومان برآورد شده است که از منابع داخلی تامین خواهد شد. تا ۳۰ آذرماه سال گذشته ۳۵۶.۶ میلیون تومان هزینه شده است و این پروژه تا تاریخ مذکور ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. هزینه‌های برآوردی برای تکمیل طرح نیز ۴۳۲.۳ میلیون تومان برآورد شده است. تاریخ پیش بینی شده برای بهره برداری از طرح ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ اعلام شده است.  

اصلاحات خطوط تولید: منابع مورد نیاز برای این طرح ۲۵ میلیارد تومان برآورد شده است که از منابع داخلی تامین خواهد شد. برآورد شده است تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳ این طرح ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد و نهایتا در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به بهره برداری برسد.

 

آنچه از طرح های توسعه دبالک پیداست دو طرح طراحی سایت هازاد و تصفیه پساب سالن های تولیدی باید در پایان سال گذشته به بهره برداری می رسیده اند. باید مسئولین شرکت در این زمینه پاسخگو باشند که آیا این دو طرح در تاریخ پیش بینی شده بهره برداری شده اند یا خیر؟ 

منبع خبر را اینجا ببینید