سازمان خصوصی سازی در 2 اطلاعیه جداگانه قیمت پایه و شرایط عرضه سهام دو شرکت فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس را اعلام کرد.
قیمت پایه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مشخص شد

قیمت پایه و شرایط عرضه سهام دو شرکت فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس اعلام شد.

سازمان خصوصی سازی در 2 اطلاعیه جداگانه قیمت پایه و شرایط عرضه سهام دو شرکت فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس را اعلام کرد.

سهام استقلال قرار است سه شنبه 21 فروردین ماه واگذار شود.

سهام پرسپولیس هم در تاریخ شنبه 11 فروردین ماه واگذار خواهد شد.

قیمت پایه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مشخص شد

قیمت پایه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مشخص شد

منبع خبر را اینجا ببینید