در قسمت سوم از مجموعه گفت‌وگوهای «علم و شبه‌علم»، دکتر موسی غنی‌نژاد اندیشمند اقتصادی به پرسش‌های علی میرزاخانی سردبیر و مانی بشرزاد عضو تحریریه «فردای اقتصاد» در زمینه راه‌کار نهادگرایان برای توسعه کشورها پاسخ داده است.

◻️برخی نهادگرایان جدید از جمله داگلاس نورث و عجم اوغلو اعتقاد دارند که آنچه باعث ثروتمند شدن کشورها می‌شود تحول نهادی است نه تحول فکری. منظور از تحول نهادی چیست و تفسیر آنها از ثروتمند شدن جهان مدرن تا چه حد درست است؟  چرا بسیاری از کشورها با وجود نهادهای مدرن نتواسته‌اند به رشد اقتصادی برسند؟

 

◻️در قسمت سوم از مجموعه گفت‌وگوهای «علم و شبه‌علم»، دکتر موسی غنی‌نژاد اندیشمند اقتصادی  به پرسش‌های علی میرزاخانی سردبیر و مانی بشرزاد عضو تحریریه «فردای اقتصاد» در زمینه راه‌کار نهادگرایان برای توسعه کشورها پاسخ داده است.

منبع خبر را اینجا ببینید