عرضه اولیه ۱۲ درصد از سهام آنتی بیوتیک سازی ایران با روش ترکیبی شروع و هر سهم نوزدهمین شرکت جدید ۲۰۵۵۹ ریال معامله شد.