نماینده مجلس و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی از وضع عوارض ۴۰۰ درصدی صادرات مواد خام و نیمه‌خام به خصوص مواد معدنی انتقاد کردند.