بازار کار آمریکا سال ۲۰۲۴ را با سرعت بالایی آغاز کرد. بر اساس داده‌های جدید اداره آمار کار که روز جمعه منتشر شد، اقتصاد ایالات متحده ۳۵۳۰۰۰ شغل غیرکشاورزی در ماه ژانویه ایجاد کرد که بیش از عدد ۱۸۵۰۰۰ تایی مورد انتظار اقتصاددانان بود.