مبلغ یارانه تشویقی در طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۲۰ به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته و تا سه روز آینده واریز می‌شود.