روزنامه ژاپنی اعلام کرد: صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۳ با رشد ۵۰ درصدی به حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز رسیده است.