شرایط پیش فروش سه محصول شرکت سایپا از ۱۰ صبح پنجشنبه با موعد تحویل تیر تا مهر سال آینده، اعلام شد.