حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین ایران که قصد شرکت در دور بعدی انتخابات مجلس خبرگان را داشت، رد صلاحیت شد.