یکی از صورت‌های مالی ۹ ماهه که نکات بسیاری داشت، مربوط به سکارون بود. صورت‌های مالی سکارون در نه ماهه نشان می‌دهد که این نماد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد عجیب و غریب ۱۰۸۰ درصدی را در سود هر سهم تجربه کرده است! همین امر موجب شد تا فرابورس توضیح بخواهد. دلیل رشد عجیب سود سکارون چیست؟