گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر را در این مطلب می خوانید.