وزارت کشاورزی با اعلام تامین نیاز سالانه ۱.۶ میلیون تن شکر در داخل از عدم افزایش سطح زیر کشت چغندر قند بهاره به بیش از ۱۰۰ هزار هکتار و به دلیل محدودیت آب خبر داد.