«صمد حسن‌زاده» مدیرعامل گروه صنعتی کاشی تبریز و نایب‌رئیس سوم اتاق با 208 رأی هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، به عنوان رئیس جدید اتاق ایران انتخاب شد. صمد حسن زاده کیست؟