مدیرعامل و سه عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین معروف به تاپیکو با تصمیم سهامدار عمده یعنی شستا، تغییر کردند.