شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران، زمین حدود ۹۵ هکتاری شهریار را طی مزایده ای در سال ۱۳۹۷ به شرکتی تاسیس نشده فروخته و هنوز دادگاه در جستجوی حقیقت است! تا انتهای این گزارش با ما همراه باشید.