سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس، جزییات واریز بدون سقف وجوه به حساب‌ کارگزاری‌ها و ۲ راه حل واریز برای اشخاص کمتر از ۱۸ سال را اعلام کرد.