رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مدعی آغاز جنگی بی‌سابقه شدو عملی‌ترین راه‌حل را بازگشت به میز مذاکره دانست!