صندوق ثروت دولتی عربستان سعودی در حال برنامه ریزی برای سرمایه گذاری‌های بزرگ در صنایع نیمه هادی و فضایی در سال جاری است، زیرا این کشور تلاش‌ها برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود را به دور از نفت تسریع می‌بخشد.