شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) چین در سال ۲۰۲۳ به صورت سالانه ۰.۲ درصد افزایش یافت.