لیست قیمت محصولات استیل مانند خیلی از اقلام دیگر همواره در حال تغییر و نوسان است. عوامل زیادی بر لیست قیمت محصولات استیل تاثیر گذار هستند که مجموعه این عوامل، پیش بینی قیمت استیل را تا حدود زیادی سخت و پیچیده کرده‌ است.