مدیرعامل کارگزاری بانک آینده با اعلام تکمیل سقف ۲.۷ هزار میلیارد تومانی صندوق "صایند" از صدور مجوز افزایش سقف جدید در آینده نزدیک و از سوی سازمان بورس خبر داد.