ستاد مدیریت حمل‌ و نقل و سوخت با اعلام آخرین آمار از وضعیت فرسودگی ناوگان عمومی از عدم تصمیم دولت برای تغییر سهمیه سوخت وسایط نقلیه باری خبر داد.