به گفته پیتر اوپنهایمر، رئیس تحقیقات کلان در اروپا در Goldman Sachs، اقتصاد جهانی در حال حرکت به سمت یک "ابر چرخه" جدید است که هوش مصنوعی و کربن زدایی از عوامل محرک هستند.