پنجشنبه‌های دی و بهمن استان یزد با تصمیم جدید استانداری با هدف صرفه جویی شبکه گاز و برق و جلوگیری از تشدید آلودگی هوا، تعطیل شد.