امروز دوشنبه ۱۱ دی ماه فرآیند عرضه اولیه ۱۲ درصد از سهام نخریسی و نساجی خسروی خراسان با قیمت ارزش گذاری ۶۰۸۹۳ ریالی به روش ترکیبی در فرابورس انجام شد. در این عرضه اولیه به هر کد معاملاتی چند سهم رسید؟