در جریان بازدید رئیس سازمان بورس از کارخانه کرمان موتور در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، نقشه راه تولید۲۵۰ هزار خودرو سواری و تجاری تا سه سال آینده ارائه شد.