کنفرانس اطلاع رسانی شرکت اخشان خراسان قبل از عرضه اولیه سهام در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ برگزار گردید. گزارش نبض بورس از این کنفرانس را بخوانید.