وزارت صنعت با ادعای عبور تولید خودرو از مرز یک میلیون دستگاه و کاهش ۲۶ و ۴۳ درصدی محصولات داخلی و مونتاژی، پیش بینی کرد روند کاهش قیمت ها ادامه دار باشد!