سخنگوی دولت با تکذیب چندباره گرانی بنزین در سال آینده، اصلی ترین دلیل آلودگی هوا را تردد خودروها و موتورسیکلت‌ها دانست و دو وعده داد!