پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران معین را در این مطلب می خوانید.