یک اقتصاددان با انتقاد از مدیریت بازار ارز و طرح چند سئوال چالشی، پیش بینی کرد فساد میلیارد دلاری به چند دلیل تکرار خواهد شد!