در نخستین روز از «همایش و نمایشگاه نهضت تامین مالی شهر» شش کارگاه‌های آموزشی تخصصی در حوزه تامین مالی در شهرداری‌ها صبح روز سه‌شنبه ۲۱ آذرماه 1402 در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.