شاخص کل بورس تهران پس از ۸ روز صعود متوالی، چهارشنبه ریزش کرد و باعث شد قیمت سهام عدالت نیز افت کند.