گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ اصلاحیه شرکت صنعت روی زنگان منتشر شد.

به گزارش نبض بورس ،شرکت صنعت روی زنگان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مبلغ معادل ۱۴۶,۸۴۳ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد رشد داشته است.

زنگان با سرمایه ثبت شده ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۳۶,۴۰۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد رشد داشته است.

کدال زنگان | طی ۱ ماه چقدر فروش داشت؟

منبع خبر را اینجا ببینید