بورس فردا سه شنبه ۱۴ آذرماه در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که این اخبار خبر می‌تواند بر روی روند آن تاثیرگذار باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود قبل از معاملات فردا این اخبار را بخوانید.