شرکت نفت ایرانول، تنها تولید کننده برایت استاک (یک نوع روغن پایه ) کشور، آبان ماه 1402 را با کسب 1.38 هزار میلیارد تومان درآمد به پایان رسانده است؛ رقمی که در مقایسه با ماه گذشته رشد چشمگیر 312 میلیاردی را نشان می دهد.