مدیرکل آژانس اتمی با اعلام خطرناک بودن غنی‌سازی اورانیوم در ایران از آمریکا و اروپا خواست مذاکرات را از سر گرفته و در جنگ حماس از موضوع هسته‌ای غافل نشوند.