تورم سالانه در منطقه یورو در ماه نوامبر از ۲.۹ درصد در اکتبر، به ۲.۴ درصد کاهش یافت.