روز سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲ نشست خبری مجید عشقی رئیس سازمان بورس برگزار شد و او در این نشست به تشریح آخرین وضعیت شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت استانی پرداخت و به پرسش خبرنگاران پاسخ داد. نماد شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت استانی کی بازگشایی می شود؟