امروز ۸ آذر ۱۴۰۲؛ نرخ حواله بازرگانی دلار به ۳۸ هزار و ۱۴۵ تومان و نرخ اسکناس دلار برای ارز‌های خدماتی ۴۱ هزار و ۹۵۹ تومان کشف قیمت شده است که نسبت به روز سه شنبه، افزایش قیمت دارد.